Stichting Deventer voormekaar draait voor 100% op vrijwillgeres en spontane bijdragen en giften.
En nog komt het regelmatig voor dat er uit eigen middelen moet worden bijgelegd voor brandstof, parkeergeld (en bekeuringen). Iedere bijdrage is dan ook van harte welkom en zal voor 100% worden gebruikt om de Stichting Deventer voormekaar doelstellingen te realiseren. Uw bijdrage mag worden overgemaakt of in de speciale bus bij het uitgiftepunt in de Nieuwstraat worden gedaan.

Wilt u uw link en banner op deze pagina!! Neem dan contact met ons op: info@voormekaar-deventer.nl
Op deze manier kunt u Stichting Deventer voormekaar sponsoren

Wijkwinkel

De Wijkwinkel is één punt voor al uw vragen over Wonen, Welzijn en Zorg.

Wijkwinkels bevinden zich in alle vestigingen van de Bibliotheek Deventer. U vindt er bijvoorbeeld informatie over vervoersmogelijkheden, het huishouden of een gehandicaptenparkeerkaart. 
Maar ook over thuiszorg, het verpleeghuis, het snoeien van gemeentegroen of vuil op straat. Zeker nu er veel verwacht wordt van de burger en zijn omgeving, is het goed te weten waar men terecht kan voor hulp en ondersteuning.

Doorverwijzing en spreekuren

In sommige gevallen verwijzen de medewerkers door naar andere organisaties, zoals Algemeen Maatschappelijk Werk of een Ouderenadviseur. Ook is het mogelijk een afspraak te maken voor één van de vele spreekuren die in de Wijkwinkels plaats vinden. Voorbeelden hiervan zijn het belastingspreekuur, het inloopspreekuur van de wijkagent, het spreekuur van de Wijkwethouder
of van Publiekszaken Zorg van de gemeente.

Contact | 

Heeft u een vraag, stel deze per e-mail: wijkwinkel@obdeventer.nl
De Wijkwinkel zal uw vraag op werkdagen binnen 24 uur beantwoorden.
Telefoon
 | De Wijkwinkel is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Tel. 0570-675704.


Teleloket
 | De Wijkwinkel is van maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur ook bereikbaar via het Teleloket (beeldbellen via Skype). Klik op de groene button op de website voor contact.
Centraal adres | 
Brink 70
7411 BW DeventerCambio

Cambio Buurtbeheer is het buurtbeheerbedrijf van en voor Deventer. Cambio werkt in de wijken aan het vergroten van de leefbaarheid.
Daarvoor verricht Cambio - in opdracht van verschillende organisaties - allerlei klussen in de openbare ruimte en op verzoek ook voor particulieren.

Reiniging is een grote specialiteit van Cambio; medewerkers van Cambio zorgen ervoor dat zwerfvuil wordt verwijderd, afvalbakken worden geleegd, graffiti wordt verwijderd van muren en straten en dat de overlast van hondenpoep wordt verminderd.

Maar Cambio doet inmiddels veel meer: er zijn twee fietsenwerkplaatsen, mensen kunnen een traject volgen op administratief gebied en in de catering.